Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica

Kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, przewóz rzeczy i osób, świadectwo kwalifikacji

Każdy kierowca który otrzymał prawo jazdy z datą wydania po 10 września 2008r. kategorię D, D1 lub D+E, D1+E lub po 10 września 2009r. z kategorią C, C1 lub C1+E,C+E i chce wykonywać zawód kierowcy musi przejść kwalifikacje wstępną.

Dlatego w zależności od tego ile ma lat może zrobić:

 • mając 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  C lub C+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  C1 lub C1+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.
 • mając 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla, którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  C lub C+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  D lub D+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  D1 lub D1+E,o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyska odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

 • mając 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  D lub D+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  O ile kierowca ma prawa jady uprawniające go do przewozu osób (D1 lub D1+E lub D lub D+E ) i rzeczy (C1 lub C1+E lub C lub C+E) i chce wykonywać zarówno przewóz osób jak i rzeczy, to w takim przypadku musi przejść kwalifikacje wstępną uzupełniającą, lub kwalifikację wstępna uzupełniającą przyspieszoną brakujący blok programowy.

Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona oraz wstępna uzupełniająca jest ważna 5 lat od chwili jej zrobienia. Po tym okresie każdy musi ukończyć Szkolenie Okresowe.

Nie chcesz chodzić na wyklady? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy e-learning! Nie musisz chodzić na wykłady i dostosowywać się do terminów wyznaczonych przez wykładowcę. Sam wyznaczasz sobie czas kiedy chcesz rozpocząć, kiedy chcesz poświęcić czas na naukę i kiedy zakończysz szkolenie!

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica
Logo Prawnik Brodnica
Brodnica, ul. Szymanowskiego 19 (wejście od ulicy Karbowskiej)
Pn-Pt: 13:00-16:00 Egzaminy wewnętrzne: wtorki,  środy, czwartki od 13:00 do 16:00