Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica

Kategoria B

Cena:  2600 zł (nowe pojazdy szkoleniowe - SUZUKI SWIFT)

Kurs podstawowy: 30 godzin teorii i 30 godzin jazdy (Szkolimy tylko na SUZUKI SWIFT MK8  1.2   HYBRID  -model egzaminacyjny   ), osoby posiadające kat. B1– 0 godzin teorii i 20 godzin jazdy. 
Egzaminy w Grudziądzu lub Toruniu.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.
  • wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą lekką Wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 t
  • zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z przyczepą inną niż lekką, którego łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t ale nie przekracza 4,25 t (kod 96)
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lekką
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B:

  • minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
  • osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem

 

Ośrodek Roku 2016 EFEKT
Ośrodek Roku 2012 EFEKT
GALERIA zdjęć
Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica
Logo Prawnik Brodnica
Brodnica, ul. Szymanowskiego 19 (wejście od ulicy Karbowskiej)
Pn-Pt: 13:00-16:00 Egzaminy wewnętrzne: wtorki,  środy, czwartki od 13:00 do 16:00