Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica

Szkolenia okresowe

Cena: 700 zł

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs przedłużający uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego. Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca udaje się do urzędu w celu wymiany prawa jazdy na nowe.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil Kierowcy Zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Badania psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w naszym ośrodku. 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed:

    10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
    10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D;
    lub uzyskały już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego dla kierowców

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.
Forma prowadzonych zajęć na szkoleniu okresowym

Szkolenia Okresowe 35h (metoda e-learning)
Kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii C do 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kategorii D do 10 września 2008 r., są zobowiązani do odbycia 35-godzinnego szkolenia okresowego uprawniającego do dalszego wykonywania zawodu. Szkolenia okresowe kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym osób lub rzeczy stworzono po to, by odświeżyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy. O wydanie nowego prawa jazdy można wystąpić dopiero po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu takiego kursu.

To kłopot? Tak, ale może przerodzić się w prawdziwy problem, tym bardziej że na prawo jazdy czeka się około czterech tygodni. Tradycyjna metoda nauki, czyli uczęszczanie na zajęcia grupowe według ustalonego planu, potrafi porządnie dać się we znaki: trzeba karnie stawiać się na kursie w wyznaczonych dniach i godzinach, a opuszczenie zajęć, nawet z ważnych powodów, możę skutkować niewydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców oferujemy odbycie 35-godzinnego kursu indywidualnego, który obywa się według zasad i terminów, które kursant wyznacza sam. Podstawą jest tutaj praca z wykorzystaniem komputerów, prowadzona pod okiem trenera-wykładowcy. Pozwala to na indywidualne szkolenie, dopasowane do grafika i możliwości. Jeśli mają Państwo pytania lub chcą zapisać się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny 609 441 250.

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica
Logo Prawnik Brodnica
Brodnica, ul. Szymanowskiego 19 (wejście od ulicy Karbowskiej)
Pn-Pt: 13:00-16:00 Egzaminy wewnętrzne: wtorki,  środy, czwartki od 13:00 do 16:00