Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica

Kategoria C

Cena: 3200 zł                                                                                                                                                               

 

Kurs podstawowy: 20 godzin teorii i 30 godzin jazdy

U nas  kursant od początku do końca kursu szkoli się na  MAN TGL 12.240, pojazd jak na egzaminie państwowym w  Grudziądzu (8-biegów, identyczne wymiary, ten sam model).

Kurs skrócony: Od 24 marca 2016 roku istnieje możliwość zrobienia jednocześnie kategorii C i C+E. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej możliwości - jednoczesnego szkolenia się w zakresie dwóch kategorii prawa jazdy jest uzyskanie numeru PKK w wyżej wymienionym zakresie.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Jazdy odbywają się z instruktorem, który  osiąga doskonałe wyniki  w szkoleniu. Nasz instruktor Grzegorz Kępczyński  został laureatem plebiscytu Instruktor roku kat. C  w roku 2013,  2014,  2015, 2016, 2017, 2019, 2021 - nagrody  Dyrektora  WORD-u za najlepszą zdawalność  w okręgu Toruńsko-Grudziądzkim.

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C:

  • prawo jazdy kat. B,
  • minimalny wymagany wiek: 21 lat lub 18 lat przy jednoczesnym zapisie na kurs  kwalifikacji wstępnej,
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem i badania psychotechnicznego.

Tylko u nas pojazd posiada dokładnie takie same wymiary egzaminacyjne .
Zastanów się czy warto wybrać ośrodek, w którym są pojazdy takie same czy ośrodek, w którym pojazdy mają inne parametry niż na egzaminie przez co trudniej zdać...

 

 

GALERIA zdjęć
Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT", psychotesty Brodnica
Logo Prawnik Brodnica
Brodnica, ul. Szymanowskiego 19 (wejście od ulicy Karbowskiej)
Pn-Pt: 13:00-16:00 Egzaminy wewnętrzne: wtorki,  środy, czwartki od 13:00 do 16:00